Treći ciklus besplatnih radionica Kineski kroz igru

Treći ciklus besplatnih edukativno-kreativnih radionica Kineski kroz igru, koji organizuju Kulturni centar „Nikola Đurković”, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Udruženje za promociju sinologije Kotor, održavaće se petkom u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra i trajaće do kraja drugog polugodišta.

Radionice će se održavati u terminu od 16 sati i 15 minuta do 17 sati i 30 minuta.

U okviru Trećeg ciklusa nastaviće se sa radom na razvijanju komunikacionih vještina preko audio vježbi, konverzacija, pitanja i odgovora i govornih vježbi. Cilj je ojačati i konsolidovati novi vokabular što se postiže preko igara koje služe da kreiraju zabavan ambijent tokom učenja. Izučavaće se prateće jednostavne pjesmice koje sadrže uglavnom novi vokabular kao pomoć izučavanju jezika. Biće uključene radionice iz oblasti sinologije odnosno nauke o Kini, iz oblasti kineske mitologije/kulture i radionice posvećene načinu obilježavanja najznačajnijih datuma u kineskoj kulturi.

Predavač na radionicama je predsjednica Udruženja za promociju sinologije Kotor dr Jelena Stjepčević, sinolog.

Više informacija može se dobiti pozivom na broj 069 351 574.