Radionice Čitaj, istraži, pripremi i pokaži i Mala škola pismenosti

U organizaciji Narodne biblioteke Budve u prostorijama Crvene komune u Petrovcu od utorka, 11. februara počinju tromjesečne radionice za Čitaj, istraži, pripremi i pokaži i Mala škola pismenosti namijenjene djeci uzrasta od 8 do 15 godina.

Obje radionice će se održavati svakog utorka do 5. maja i obje u terminu od 14 do 15 sati. Sve radionice su besplatne za polaznike.

Radionica Čitaj, istraži, pripremi i pokaži namjenjena  je djeci uzrasta od 8 do 10  godina. Osmišljena je da osposobi djecu da se nesmetano izražavaju i da bogateći rječnik razvijaju i samopouzdanje prilikom samostalnog i javnog izlaganja. Uz zajednički odabir teme, voditelj radionice i djeca će osmišljavati monologe i dijaloge i stvarati priče. Budući da je dosadašnje iskustvo u radu sa djecom pokazalo da se oni najbolje oslobađaju i izražavaju kroz nastup na sceni, to će biti i krajnji cilj ove radionice.

Radionica Mala škola pismenosti namjenjena je djeci uzrasta od 11 do 15 godina. Cilj rada je sticanje, proširivanje i utvrđivanje znanja iz gramatike na nov način. Učesnici će se učiti smislenim i pravilnim načinom pisanja i govorenja i vještinom javnog nastupa u kome će sve naučeno moći demonstrirati. Sa djecom će se pomoću raznih veb igrica i alata raditi na bogaćenju riječnika. Dobiće mogućnost da na interesantan način dožive čitanje, knjigu i pisce. Motivisaće se da osmišlavaju gramatički pravilne tekstove, priče i da usavršavaju usmenu i pismenu komunikaciju formalnog i neformalnog tipa.

Radionice će voditi profesorica Ivana Kurtović.

Izvor: Culture corner